Kdo jsme

Jsme studenti z různých koutů české země … technici, medici, filozofové, pedagogové … umělci, sportovci … flegmatici, cholerici, melancholici i sangvinici … protestanti, katolíci …

Přes veškeré rozdílnosti je tu něco, co nás spojuje … víra v Ježíše Krista.

Čemu věříme?

V 21. století věříme v trojjediného živého Boha. Věříme v Boha, který chce mít vztah s každým člověkem. Věříme, že Bible je Božím slovem, je pravdivá a aktuální.

V 21. století věříme, že toto je realita.